Interpretationspædagogik

Pædagogisk udspringer projektet af erfaringer med undervisningssituationer, hvor de interpretationsmæssige overvejelser overskygges af tekniske og klanglige problem-stillinger. En forestilling om, at man først må lære håndværket, før man kan lære dets mere kunstneriske aspekter, kan synes logisk, men er i praksis umulig. Interpretation er en forudsætning for musiceren. Interpretation kan ikke nulstilles, man kan ikke spille uden en interpretation. I fraværet af en tilvalgtinterpretation risikerer væsentlige aspekter ved interpretationen at blive hensat til vaner og rutiner, som måske oven i købet opleves som organiske og naturlige og derfor tilfredsstillende. Det er derfor en vigtig side af projektet at udpege automatiske strategier og forforståelser og finde egne veje i arbejdet med interpretation


I projektet fokuseres på 1) at udvikle metoder til undervisningen i interpretation og 2) at komme til en forståelse af en helt ny lærerrolle, hvor lærerens primære funktion er at facilitere og perspektivere interpretation, og i den forbindelse at udfolde et større rum for de studerendes æstetiske stillingtagen.

Projektet, som kun er en første afsøgning af området, kan desuden konkludere at litteraturen omkring interpretation har et indhold og omfang, som med fordel kunne gøres til et obligatorisk fagområde i de musikteoretiske bifag.

Et udvalg af nye metoder er afprøvet i undervisningsforløb med hovedfagsstuderende i slagtøj, klaver og klaver/sang (duo).