Interpretationsmetode

Et eksempel på en metode der kan anvendes til arbejdet med interpretation er Dobbelt Interpretation. I Dobbelt Interpretation indstuderer den studerende to forskellige interpretationer af et forløb/værk.  

Metodens formål

a) at se interpretation som bevidstgjorte valgmuligheder i modsætning til interpretation som er resultatet af ubevidste/skjulte præferencer i forhold til tradition og forforståelser om f.eks. komponist eller værk.

b) at øve sig i at se flere muligheder og skabe en indsigt i hvad der skaber sammenhæng i en interpretation. At øve sig at formulere både konkrete og abstrakte ideer, som kan evalueres. At udforske den indre logik og sammenhæng mellem forskellige delaspekter.


Didaktiske aspekter

At hjælpe den studerende med at afsøge mange forskellige muligheder i værket frem for at være orienteret mod en bestemt løsning (som det typisk forudsættes, at underviseren er eksponent for). Udfordrer “Ja, nu var det bedre!”-pædagogikken.

Bevidstgøre fortolkningsmæssige parametre, som kan varieres. Her er det vigtigt at erkende at binære modsætninger (staccato-legato, trist-glad, let-tung osv.) langt fra er udtømmende for mulighederne for fremførelse af værket.