Om

Interpretation er et pædagogisk udviklingsprojekt på Det Jyske Musikkonservatorium, som undersøger den eksisterende litteratur om interpretation mhp. at udvikle undervisningsmetoder i interpretationspædagogik.

Projektet udføres af Søren Rastogi, Henrik Knarborg Larsen og Lasse Laursen